W ostatnich tygodniach pojawiła się najnowsza, 5-ta edycja wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dotycząca badania nasienia. Nowe wartości referencyjne, które powinno spełniać prawidłowe nasienie zostały opracowane w oparciu o wyniki analizy nasienia płodnych mężczyzn w wieku 31 ± 5 lat, z ośmiu krajów na trzech kontynentach. Czas oczekiwania partnerek tych mężczyzn na dziecko wynosił ≤ 12 m-cy.

PARAMETRWARTOŚĆ REFERENCYJNA
Objętość (ml)1,5
Całkowita liczba plemników (mln)39
Liczba plemników (mln/ml)15
Ruchliwość (%) (progresywne/nieprogresywne)40
Plemniki progresywne (A+B) %32
Żywotność (%)58
pH≥7,2
Morfologia prawidłowe (%)4
Leukocyty (mln) test z preoksydazą
Immunobeat test (%)
Fruktoza (mmol/ejakulat)≥13

Do analizy należy dostarczyć nasienie uzyskane w drodze masturbacji, przy zachowaniu 2-7 dni abstynencji płciowej (optymalnie 3-4 dni). W przypadku oddania nasienia w domu, powinno ono zostać dostarczone do laboratorium w ciągu maksymalnie 30 minut, zaś w trakcie transportu jego temperatura powinna być utrzymana na poziomie 37-38ºC (temperatura ciała)*.

*opracowano na podstawie „WHO laboratory manual for the Examination and processing of human semen, 2010”.