W 2024 roku Gameta Szpital oraz Gameta Gdynia będą prowadziły szkolenia wstępne, ustawiczne oraz uzupełniające dla pracowników Ośrodków Medycznie Wspomaganej Prokreacji i Banków Komorek Rozrodczych i Zarodków wymagane Ustawą o leczeniu niepłodności.

·  Szkolenie wstępne dla pielęgniarek i położnych

·  Szkolenie wstępne dla embriologów i pracowników pracowni seminologicznych

·  Szkolenie ustawiczne dla lekarzy pracujących w ośrodku medycznie wspomaganej prokreacji

·  Szkolenie ustawiczne dla pielęgniarek i położnych pracujących w ośrodku medycznie wspomaganej prokreacji

·  Szkolenie ustawiczne dla embriologów i pracowników pracowni seminologicznych lekarzy pracujących w ośrodku medycznie wspomaganej prokreacji i banku komórek rozrodczych i zarodków